Başkan: Uzm. Dr. Melih Tütüncü

Başkan Yardımcısı: Av. Ahmet Faruk Usta

Genel Sekreter: Ayşegül Düren

Üyeler: Prof. Dr. Murat Kürtüncü

              Doç. Dr. Serkan Demir

              Süheyla Balcı

              Nihan Levent Üzülmez

              Şafak Şeker

              Alper Erdurmaz