TÜRKİYE MS DERNEĞİ – 2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

Üye sayısı: 2017 yılı sonu itibariyle toplam üye sayısı: 891

                   Kadın üye sayısı : 549 asil üye, 1 onursal üye (toplam 550)

                   Erkek üye sayısı : 340 asil üye, 1 onursal üye (toplam 341)

 

Derneğimizin faaliyetleri aşağıda yer almaktadır:

 

Paylaşım (hasta bilgilendirme) toplantıları:

2017 yılı içinde toplam 9 ay boyunca her ayın bir Pazar günü düzenli olarak dernek merkezimizde ve iki kez de dış mekanlarda, MS’li üyelerimize ve yakınlarına yönelik bilgilendirme ve hastalık konusunda bilinçlendirme amaçlı sunumlar ve etkinlikler gerçekleşmiştir. Toplantılar sırasında üyelerimize ikramda bulunulmuş ve ulaşım konusunda destek verilmiştir.

 

Dernek merkezimizde gerçekleşen aylık toplantılarda bilgilendirme yapan doktorlarımız aşağıdaki gibidir:

 

Ocak     : Prof. Dr. Aksel Siva

Şubat    : Doç. Dr. Erdem Toğrol

Mart     : Psikolog Esra Başöz Özden

Nisan    : Uzman Dr. Melih Tütüncü

Ekim     : Doç. Dr. Aysun Soysal

Kasım   : Prof. Dr. Gülşen Akman Demir

Aralık    : Doç. Dr. Semih Ayta

 

Geleneksel MS Günü Toplantısı

Her yıl dünya MS farkındalık ayı olan Mayıs ayı içinde 200-250 kişilik bir katılım hedeflenerek düzenlenen “Geleneksel MS Günü” toplantısı, 28 Mayıs 2017 Pazar günü Conrad otelde yapılmıştır. Geleneksel MS Günü program içeriği aşağıda yer almaktadır:

 

10:00-10:30                  Açılış: Kayıt ve Kahve İkramı

10:30-10:45                  Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tütüncü’nün Açılış Konuşması ve Ankara                                             Şubesi Başkanı Aşır Nadar’ın Mesajının Okunması

10:45-11:15                  MS ve Hamilelik (Prof. Dr. Ayşe Altıntaş)

11:15-12:15                  MS Hastalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları (Prof. Cem Kılıç)

12:15-12:30                  Ödül Töreni (“Yılın MS’li Yakını”, “Yılın MS Dostu”, “Onursal Başkan” ve                                                                      “Onursal Üye” plaketleri)

12:30-13:30                  Öğle Yemeği

13:30-14:15                  Dünden Bugüne MS Derneği (Yönetim Kurulu üyesi Mert Ertüre)

14:15-16:00                  Medikal Oturum

                                Prof. Dr. Sabahattin Saip

                                Doç. Dr. Nihal Işık

                                Doç. Dr. Murat Kürtüncü

                                Doç. Dr. Recai Türkoğlu

                                Uzman Dr. Serkan Demir

16:00-16:30                  Kapanış

 

 

Açık Hava Bilgilendirme Toplantısı

Geleneksel olarak, yılda bir kez aylık paylaşım toplantısı açık havada organize edilmektedir. Bilgilendirme sırasında üyelerimize kahvaltı ikram edilmektedir. 2017 yılının açık hava bilgilendirme toplantısı 17 Eylül Pazar günü Kadıköy-St. Joseph tesislerinde yapılmıştır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Derneğimizin MS’li üyelerimize hizmet eden “Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi”nde, fizyoterapi uzmanımız tarafından yapılan seanslarda, kasların çalıştırılmasına ve kas rahatsızlıklarının giderilmesine yönelik egzersiz programları uygulanmıştır.

 

Psikoterapi Hizmeti

Dernek üyesi MS’li bireylerin, teşhis ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları duygusal ve bilişsel zorlukları aşmaları için psikolojik destek sağlanmasını, hastalığın sonucu olarak yaşanan psikolojik semptomları tanıma, ayırt etme ve başa çıkma yollarının keşfedilmesini, hastalık nedeniyle yaşam kalitesindeki düşmeden dolayı yaşanan duygudurum bozukluklarına müdahele edilmesini, bireyin yakın ve geniş sosyal çevresinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlama yöntemlerinin belirlenip, iyileştirilmesini ve MS’li bireyin, yakın çevrelerinde yer alan kişilerle yaşadıkları ilişki zorluklarında aile görüşmeleri yapılmasını kapsayan psikoterapi hizmetimiz uzman klinik psikolog Esra Başöz Özden tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Nefes Koçluğu ve Nefes Terapisi

Nefes alma kapasitesini tam kullanmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal iyileşmeye katkısı ve doğal ve açık nefes alabiliyor olmanın yaşama kattığı değerlerin önemi nedeniyle, dernek merkezimizde ayda iki kez nefes koçluğu ve nefes terapisi çalışması yapılmaktadır.  Oldukça ilgi gören bu çalışmamıza giderek artan sayıda üyemiz katılmaktadır. Nefes koçluğu hizmeti, Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu’nun profesyonel ve yetkinlik şartlarını tamamlamış, sertifikalı eğitmenleri tarafından verilmiştir.

 

Dernek Üye Ziyareti

Yönetim kurulu üyelerimiz, “Evde ziyaret programı” çerçevesinde, evinden çıkamayan engelli MS’li üyelerimize destek olmak amacıyla ayda bir kez ziyaret gerçekleştirmiştir.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı

5 Mart 2017 Pazar günü dernek merkezinde Olağan Genel Kurul toplantısı ikinci oturumu yapılmış olup, önceki dönem faaliyetleri hakkında bilgi verilmişir. Daha sonra yeni yönetim ve denetim kurulu asil/yedek üye seçimi gerçekleşmiştir.

 

Dernek Bünyesinde Ticari İşletme Kurulması

2016 yılında ana tüzük değişikliğine dair yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı doğrultusunda, 2017 Mayıs ayında başlayan ticari işletme kuruluş işlemleri 4 Temmuz 2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

 

İstanbul Maratonu (12.11.2017)

2017 yılında Vodafone tarafından 12.11.2017 Pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu halk yürüyüşüne “MS için bir adım” sloganı ile yönetim kurulu üyelerimiz, MS’liler, MS’li yakınları ve Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri ile katılım sağlandı. Yönetim kurulu üyemiz Uzman Dr. Serkan Demir maraton koşusuna katıldı.


 

 

 

STK Gelişim/Destek Programları

2017 yılında projelerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için Açık Açık Derneği ile işbirliği yapılmıştır.

 

Koç Üniversitesi tarafından dernek yönetici ve çalışanlarına yönelik olarak Kasım 2017 ayında düzenlenen “Kapasite Geliştirme” eğitimine katılım sağlanmıştır.

 

Stajyerlik

Üniversitelerin “fizik tedavi ve rehabilitasyon” ve “psikoloji” bölümü öğrencileri derneğimizde stajlarını gerçekleştirmiştir.

 

MS Platformu

Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek ve MS’li olmanın yaşama bir engel olmadığını anlamalarını sağlamak ve toplumu MS hakkında bilinçlendirmek adına İzmir, Adana, Karadeniz ve Kütahya MS Dernekleri le birlikte hedef birliği yapılarak 2016 yılında MS Platformu kurulmuştur.  2017 yılında hastalık süreci ve tedavisi üzerine sosyal medya aracılığıyla görsel çalışmalar paylaşılmış ve MS Platformu web sitesi kurulması yolunda çalışmalara başlanmıştır

 

 

 

TÜRKİYE MS DERNEĞİ – 2018 YILI FAALİYET RAPORU

 

Üye sayısı: 2018 yılı sonu itibariyle toplam üye sayısı: 1079

                   Kadın üye sayısı : 663 asil üye, 1 onursal üye (toplam 664)

                   Erkek üye sayısı : 414 asil üye, 1 onursal üye (toplam 415)

 

 

Derneğimizin faaliyetleri aşağıda yer almaktadır:

 

Paylaşım (hasta bilgilendirme) toplantıları:

2018 yılı içinde toplam 9 ay boyunca her ayın bir Pazar günü düzenli olarak dernek merkezimizde ve iki kez de dış mekanlarda, MS’li üyelerimize ve yakınlarına yönelik bilgilendirme ve hastalık konusunda bilinçlendirme amaçlı sunumlar ve etkinlikler gerçekleşmiştir. Toplantılar sırasında üyelerimize ikramda bulunulmuş ve ulaşım konusunda destek verilmiştir.

 

Dernek merkezimizde gerçekleşen aylık toplantılarda bilgilendirme yapan doktorlarımız aşağıdaki gibidir:

 

Ocak : Prof. Dr. Aksel Siva

Şubat : Uzman Dr. Serkan Demir

Mart   : Prof. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım

Nisan : Prof. Dr. Recai Türkoğlu

Ekim   : Prof. Dr. Erdem Toğrol

Kasım            : Uzman Dr. Tuncay Gündüz

Aralık : Psikolog Esra Başöz Özden

 

2018 yılında, hareket imkanı kısıtlı olan MS’liler için, aylık paylaşım toplantılarının resmi sosyal medya hesabımızdan canlı yayınına başlanmıştır.

 

Dış mekanlarda daha yüksel katılım ile gerçekleşen paylaşım toplantılarımıza ilişkin bilgiler:

 

Geleneksel MS Günü Toplantısı

Her yıl dünya MS farkındalık ayı olan Mayıs ayı içinde 200-250 kişilik bir katılım hedeflenerek düzenlenen “Geleneksel MS Günü” toplantısı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Conrad Otelde gerçekleştirilmiş, 230 kişilik katılım olmuştur

 

Geleneksel MS Günü program içeriği aşağıda yer almaktadır:

 

10:00-10:30       Açılış: Kayıt ve Kahve İkramı

 

10:30-10:45       Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Melih Tütüncü’nün Açılış Konuşması ve Ankara  Şubesi Başkanı Aşır Nadar’ın Mesajının Okunması

 

10:45-11:30       MS’li Hastalarda Ürogenital Problemler (Prof. Dr. Mehmet Bülent Çetinel)

                     Çocukluk Çağında MS  (Prof. Dr. Cengiz Yalçınkaya)

 

11:30-12:15       MS Hastalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları (Prof. Dr. Cem Kılıç)

 

12:15-12:30       Ödül Töreni

  • Yılın MS Dostu (Fehamet Ünal ve Nesrin Çalıka)
  • Yılın MS’li Yakını (Sevgi Çavildak ve Mehmet Şevket Geçer)

 

12:30-13:30       Öğle Yemeği

 

13:30-14:00       MS ve Fizyoterapinin Önemi (Fizyoterapist Gürkan Şimşek)

 

14:00-15:30       Medikal Oturum

                     Prof. Dr. Aksel Siva

                     Prof. Dr. Murat Kürtüncü

                     Doç. Dr. Aysun Soysal

                     Doç. Dr. Nilüfer Kale İçen

                     Uzman Dr. Serkan Demir

 

15:30-16:00       Kapanış

 

Açık Hava Bilgilendirme Toplantısı

Geleneksel olarak, yılda bir kez aylık paylaşım toplantısı açık havada organize edilmektedir. Bilgilendirme sırasında üyelerimize kahvaltı ikram edilmiştir. 2018 yılının açık hava bilgilendirme toplantısı 25 Kasım Pazar günü Dolmabahçe Sarayı Saat Kule tesislerinde yapılmıştır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Derneğimizin MS’li üyelerimize hizmet eden “Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi”nde, fizyoterapi uzmanımız tarafından yapılan seanslarda, kasların çalıştırılmasına ve kas rahatsızlıklarının giderilmesine yönelik egzersiz programları uygulanmıştır.

 

Psikoterapi Hizmeti

Dernek üyesi MS’li bireylerin, teşhis ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları duygusal ve bilişsel zorlukları aşmaları için psikolojik destek sağlanmasını, hastalığın sonucu olarak yaşanan psikolojik semptomları tanıma, ayırt etme ve başa çıkma yollarının keşfedilmesini, hastalık nedeniyle yaşam kalitesindeki düşmeden dolayı yaşanan duygudurum bozukluklarına müdahele edilmesini, bireyin yakın ve geniş sosyal çevresinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlama yöntemlerinin belirlenip, iyileştirilmesini ve MS’li bireyin, yakın çevrelerinde yer alan kişilerle yaşadıkları ilişki zorluklarında aile görüşmeleri yapılmasını kapsayan psikoterapi hizmetimiz uzman klinik psikolog Esra Başöz Özden tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Diğer taraftan, dernek psikoloğumuz, sadece MS’li yakınlarına yönelik 10 kişiden oluşan bir gruba “grup terapi” desteğinde bulunmuştur.

 

Dernek Üye Ziyareti

Yönetim kurulu üyelerimiz, “Evde ziyaret programı” çerçevesinde, evinden çıkamayan engelli MS’li üyelerimize destek olmak amacıyla ayda bir kez ziyaret gerçekleştirmiştir.

 

Nefes Koçluğu ve Nefes Terapisi

Nefes alma kapasitesini tam kullanmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal iyileşmeye katkısı ve doğal ve açık nefes alabiliyor olmanın yaşama kattığı değerlerin önemi nedeniyle, dernek merkezimizde ayda iki kez nefes koçluğu ve nefes terapisi çalışması yapılmaktadır.  Oldukça ilgi gören bu çalışmamıza giderek artan sayıda üyemiz katılmaktadır. Nefes koçluğu hizmeti, Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu’nun profesyonel ve yetkinlik şartlarını tamamlamış, sertifikalı eğitmenleri tarafından verilmiştir.


 

Sosyal Aktivitiler:

Derneğimizde her Perşembe MS’li üyelerimiz ve yakınları için resim, ahşap boyama, örgü çalışmaları eğitmen eşliğinde yapılmıştır.

 

Ayrıca üyelerimiz istedikleri zaman “görsel sanatlar, kitap okuma, bulmaca çözme, yetişkin oyun aktiviteleri, örgü” faaliyetleri yapabilmektedir. Kafeteryamızda el kaslarını düzenli çalıştırma amacıyla özellikle hamur işleri ve yemek aktiviteleri yapılmıştır. 

 

Sanatın iyileştirici ve motive edici etkisi ile dopdolu geçen günler dışında da üyelerimizin toplu talebi olduğunda, film izleme ve karaoke” faaliyetlerinden oluşan sosyal aktiviteler de düzenlenmiştir.

 

Vaka Sunumları:

Derneğimiz konferans salonunda ayda bir kez (şehir içi ve/veya şehir dışı) MS polikliniği çalışan nöroloji doktorlarının üç oturumda gerçekleştirdiği MS vakaları üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmıştır. Sunumlar, katılım gösteremeyen doktorlar için özel erişim aracılığıyla canlı olarak yayınlanmıştır.

 

STK Gelişim/Destek Programları:

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin STK’lar için düzenlenen eğitimlerine katılım sağlanmıştır.

 

Sosyal Bağış Hareketi (Marjinal Sosyal):

Türkiye’de sivil toplum bilincini ve bağış kültürünü güçlendirme hedefiyle 2017 yılında yola çıkan ve başta çocuklar, kadınlar, engelliler, doğa ve hayvanlar olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin hak ettiği yaşama ulaşması için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) aynı çatı altında toplayarak bir ilki gerçekleştiren Sosyal Bağış Hareketi bünyesindeki STK’ların arasına derneğimiz de dahil olmuş ve 27 Kasım 2018 tarihindeki lansman toplantısına katılım sağlanmıştır.

 

Öğrenci farkındalığı:

Okullar ve üniversiteler nezdinde de MS hastalığı hakkında bilgilendirme ve dernek tanıtımı yapılmıştır.

 

Stajyerlik:

Üniversitelerin “fizik tedavi ve rehabilitasyon” ve “psikoloji” bölümü öğrencileri derneğimizde stajlarını gerçekleştirmiştir.

 

MS Platformu:

2017 yılında başlayan MS Platformu web sitesi çalışması sonuçlanmış ve yeni web sitesi 2018 yılında faaliyete geçmiştir. Web sitesinde “Kadınlarda MS (gebelik, doğum, anne olmak, cinsel yaşam ve gebelikten korunma), erkeklerde MS (askerlik, cinsel yaşam), MS’te sosyal yaşam, egzersiz, seyahat, aktivite önerileri, ms ve psikoloji, psikolojik destek, yorgunluk, idrar kaçırma, unutkanlık, MS’te haklar (engellilik, iş hayatı), MS’te beslenme, MS’li yakını olmak, MS’te evlilik, MS ve aile”  konularında içerik paylaşımı yapılmıştır. Ayrıca, derneklerin ortak etkinlik takvimi oluşturulmuş ve uzman görüşlerini içeren bir bölüme de yer verilmiştir.

Eş zamanlı olarak, sosyal medyada da MS Platformu sayfası açılarak paylaşımlar yapılmıştır.

 

 

TÜRKİYE MS DERNEĞİ – 2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

Paylaşım (hasta bilgilendirme) toplantıları

2019 yılı içinde toplam 9 ay boyunca her ayın bir Pazar günü düzenli olarak dernek merkezimizde ve iki kez de dış mekanlarda yapılacak olan, MS’li üyelerimize ve yakınlarına yönelik bilgilendirme ve hastalık konusunda bilinçlendirme amaçlı sunumlar ve etkinlikler başlamış olup süreç devam etmektedir. Toplantılar sırasında üyelerimize ikramda bulunulmuş ve ulaşım konusunda destek verilmiş olup, izleyen toplantılarda da aynı hizmet sağlanacaktır.

 

Dernek merkezimizde gerçekleşen aylık toplantılarda bilgilendirme yapan doktorlarımız aşağıdaki gibidir:

 

Ocak  – Prof Dr Aksel Siva

Şubat – Doç. Dr. Ahmet Kasım Kılıç

Mart   – Doç. Dr. Burcu Altunrende

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Derneğimizin MS’li üyelerimize hizmet eden “Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi”nde, fizyoterapi uzmanımız tarafından yapılan seanslarda, kasların çalıştırılmasına ve kas rahatsızlıklarının giderilmesine yönelik egzersiz programları uygulanmaktadır.

 

Dernek üyeleri ile toplantı (04.01.2019):  Dernek üyelerimizle 2018’de yaşadıklarımız, 2019’da yaşamak istediklerimiz konulu paylaşım toplantısı gerçekleştirdik. Dernek çatısı altında iken yaşadıklarımızla ne kadar güçlü olduğumuzu ve bir aile olmayı başardığımızı fark ettik. Toplantı sonrası üyelerimize ikramda bulunulmuştur.

 

Psikoterapi Hizmeti

Dernek üyesi MS’li bireylerin, teşhis ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları duygusal ve bilişsel zorlukları aşmaları için psikolojik destek sağlanmasını, hastalığın sonucu olarak yaşanan psikolojik semptomları tanıma, ayırt etme ve başa çıkma yollarının keşfedilmesini, hastalık nedeniyle yaşam kalitesindeki düşmeden dolayı yaşanan duygudurum bozukluklarına müdahele edilmesini, bireyin yakın ve geniş sosyal çevresinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlama yöntemlerinin belirlenip, iyileştirilmesini ve MS’li bireyin, yakın çevrelerinde yer alan kişilerle yaşadıkları ilişki zorluklarında aile görüşmeleri yapılmasını kapsayan psikoterapi hizmetimiz uzman klinik psikolog Esra Başöz Özden ile 2019 yılında devam etmektedir.

 

Diğer taraftan, dernek psikoloğumuz, sadece MS’li yakınlarına yönelik 10 kişiden oluşan bir gruba “grup terapi” desteğinde bulunmaktadır.

 

Dernek Üye Ziyareti

Yönetim kurulu üyelerimiz, “Evde ziyaret programı” çerçevesinde, evinden çıkamayan engelli MS’li üyelerimize destek olmak amacıyla ayda bir kez ziyaret gerçekleştirmektedir.


 

Nefes Koçluğu ve Nefes Terapisi

Nefes alma kapasitesini tam kullanmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal iyileşmeye katkısı ve doğal ve açık nefes alabiliyor olmanın yaşama kattığı değerlerin önemi nedeniyle, dernek merkezimizde ayda iki kez nefes koçluğu ve nefes terapisi çalışması yapılmaktadır.  Oldukça ilgi gören bu çalışmamıza giderek artan sayıda üyemiz katılmaktadır. Nefes koçluğu hizmeti, Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu’nun profesyonel ve yetkinlik şartlarını tamamlamış, sertifikalı eğitmenleri tarafından verilmektedir.

 

Sosyal Aktivitiler

2018’de başlayan, MS’li üyelerimiz ve yakınları için resim, ahşap boyama, örgü çalışmaları eğitmen eşliğinde her Perşembe yapılmaya devam etmektedir.

 

Ayrıca üyelerimiz istedikleri zaman “görsel sanatlar, kitap okuma, bulmaca çözme, yetişkin oyun aktiviteleri, örgü” faaliyetleri yapabilmektedir. Kafeteryamızda el kaslarını düzenli çalıştırma amacıyla özellikle hamur işleri ve yemek aktiviteleri yapılmaktadır. 

 

Sanatın iyileştirici ve motive edici etkisi ile dopdolu geçen günler dışında da üyelerimizin toplu talebi olduğunda, film izleme ve karaoke faaliyetlerinden oluşan sosyal aktiviteler de düzenlenmektedir.

 

Vaka Sunumları

2018 yılında başlayan, derneğimiz konferans salonunda ayda bir kez (şehir içi ve/veya şehir dışı) MS polikliniği çalışan nöroloji doktorlarının üç oturumda gerçekleştirdiği MS vakaları üzerine bilgi ve deneyim paylaşımları devam etmektedir. Sunumlar, katılım gösteremeyen doktorlar için özel erişim aracılığıyla canlı olarak yayınlanmaktadır.

 

STK Gelişim/Destek Programları

22 Mart 2019 tarihinde TC Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki “Genç Gönüllüler 2019” lansman etkinliğine katılım sağlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Gönüllülük Yılı Stratejisi yayınlanmış olup, bu strateji doğrultusunda STK’lardan gönülü arayanlar ve gönüllü olmak isteyenleri buluşturan web sayfasına 4 Nisan 2019 tarihinde üyelik yapılmıştır.

 

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin STK’lar için düzenlenen eğitimlerine katılım sağlanmış olup, süreç devam etmektedir.

 

Marjinal Sosyal ekibi tarafından 2019 yılında ayda bir kez STK’lar için düzenlenen eğitimlerine katılım sağlanmış olup, süreç devam etmektedir.

 

Stajyerlik

Üniversitelerin “fizik tedavi ve rehabilitasyon” ve “psikoloji” bölümü öğrencileri derneğimizde stajlarını gerçekleştirmektedir.

 

 

Projeler ve Farkındalık Çalışmaları

 

Dernek tanıtımı/Sunumlar/Söyleşiler:

Yönetim kurulu üyesi Gökçe Sağar, MS hastalığı ve Türkiye MS Derneği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 10.01.2019 tarihinde 11.00-13.00 arası, Radyogram’ın “Raye ile Rengarenk” programına konuk olmuştur.

 

Öğrenci farkındalığı:

Okullar ve üniversiteler nezdinde de MS hastalığı hakkında bilgilendirme ve dernek tanıtımı faaliyetleri devam etmektedir.

 

 

 

MS Poliklinik Günleri – Dernek tanıtımı:

Hastanelerin MS poliklinik günlerinde dernek tanıtımı amacı ile hastalara tanıtım materyali dağıtımı yapılmaktadır.

 

Hasta okulu – Dernek tanıtımı:

17.01.2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği tarafından düzenlenen Multipl Skleroz Hasta Okulunda derneğimiz tarafından hastalık ve dernek hizmetleri hakkında sunum yapılmıştır.

 

Kadıköy Belediyesi Zühtüpaşa Gönüllüleri Farkındalık Söyleşisi:

13.02.2019 tarihinde Kadıköy Belediye Zühtüpaşa Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi’nde  Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Sağar söyleşi gerçekleştirmiştir. 

 

Mutfak Atölyesi:

4 Ocak 2019 Cuma günü Şef Seren Sengel eğitimi ile üyelerimiz derneğimiz mutfağında yemek atölyesi gerçekleştirilmiş ve sosyal medya aracılığı ile canlı yayın yapılmıştır.

 

MS’in Vizörü (16.01.2019): MS tanısı konmuş hastaların fotoğraf sanatı ile kendilerini anlatmaları ve MS hastalığı farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır. Bu proje ile MS hastalarının görme ile ilgili yaşadıkları problemleri sanata yönlendirerek; hastaların yaşadıklarını gözler önüne sermek amaçlanmaktadır. Bu sayede hastalık tanınırken, hastalarımız;

 

  • Sosyalleşecek
  • Sanatın pozitif enerjisi ile yaşam kaliteleri artacak
  • Hastalığı sebebiyle içe kapanan kişilerin özgüvenleri tazelenecek
  • Fotoğraf sanatı hakkında bilgi sahibi olunacak
  • Biz olma ve destek olma felsefesi gelişecektir.

 

Sosyal medyadan ve mesaj gönderilerek yapılmış olan duyurular ile üyelerimiz mail yoluyla fotoğraf göndermekte ve uzman fotoğrafçılar tarafından eğitim toplantısı yapılmakta; arşivlenmiş olan fotoğraflar düzenli olarak “msinvizörü” instagram hesabımızda paylaşılmaktadır. Tüm fotoğraflar ile yıl sonu sergisi düzenlenecektir.

 

“Taksi esnafı MS’i biliyor, MS hastası umuda yol alıyor” projesi:

Hizmet sunucuların (Taksi esnafı, market çalışanları vb.) MS hastalarının yaşadıkları hakkında bilinçlendirilmesine yönelik stratejik amaç çerçevesinde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri ile “Taksi esnafı MS’i biliyor, MS hastası umuda yol alıyor” projesine ilişkin görüşmelere başlanmıştır.

 

“MS’te Mutluluk Filizleniyor” – Kişisel Gelişim Atölyesi (16.03.2019):

“MS’te Mutluluk Filizleniyor” projemizin amacı; MS hastalarının duygu durumları ile ilgili gelişen problemleri fark etmesini sağlayarak, bu problemleri olumluya yönlendirmeleri bakımından yol göstermektir. Bu kapsamda 1. atölye çalışması olarak, Human Plus Koçluk Firmasından Filiz Cüreklıbatır tarafından dernek binamızda “İletişim” konusunda interaktif eğitim verilmiştir. Atölye çalışması sonunda üyelerimize ikramda bulunulmuştur.

 

Desen Atölyesi (İstanbul Modern): MS hastalarının ‘Hayatı Bütünüyle Benimseyebilecekleri’ imkanı sunmak, sosyal, kültürel , fiziki beceriler açısından toplum içerisinde yer almak ve Sanatla İyileşmek adına, MS Farkındalığını arttırma amacı ile  2019 yılında sanat atölyeleri planlanmıştır. İlk çalışma 18.03.2019 tarihinde İstanbul Modern Müzesinde “Desen Atölyesi” olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

Heykel Atölyesi (İstanbul Modern-25.03.2019): MS hastalarına ‘Hayatı Bütünüyle Benimseyebilecekleri’ imkanı sunmak, sosyal, kültürel , fiziki beceriler açısından toplum içerisinde yer almak ve sanatla iyileşmek adına, MS Farkındalığını arttırma amacı ile  2019 yılında sanat atölyeleri planlanmıştır. İkinci atölye çalışması İstanbul Modern Müzesinde “Heykel Atölyesi” olarak gerçekleşmiştir.

 

Üye Toplantısı (28.03.2019): 2019’da planlanan projelerimizin tanıtımı, üye-dernek ilişkileri konusunda paylaşım toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda üyelerimize ikramda bulunulmuştur.

 

Fotoğrafçılık temel eğitimi (07.04.2019): “Objektifim Sensin” ve “MSinvizörü” projelerimiz kapsamında, toplumda MS ve MS’li hastaların görme problemleri hakkında bir farkındalık oluşturmak amacıyla, MS hastalarını “ hayatı bütünüyle benimse” felsefesiyle bir araya getirmek için ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile, Nisan ayı boyunca her Pazar devam edecek olan atölye çalışmasının ilki gerçekleştirilmiştir.